ПУБЛІКАЦІЇ
БЛОГ ВІТАЛІЯ КОЛОМІЙЦЯ
Суспільний лад або правопорядок тримається на чотирьох принципах: єдність норм, верховенство права, контроль та невідворотність покарання.

Наше пострадянське суспільство, попри 20 років з часу прийняття Конституції, живе в парадигмі тоталітарного режиму: коли дозволено лише те, що дозволено владою. І немає значення яким чином санкціоновано цей дозвіл чи через конституцію, чи через інструкцію, чи закон, або ж ГОСТом. Але в цьому ми не особливі, бо, наприклад, в американців між 14-ю поправкою до Конституції (гарантія рівності громадян, народжених в США) і подоланням сегрегації пройшло близько 100 років. Тобто їх боротьба за верховенство права тривала 4 покоління. В нас є шанс пройти цей відрізок швидше, а умови активності громадян у відстоюванню конституційних прав.

Отже, українці часто зіштовхуються з проблемою невідповідності підзаконних актів Конституції України чи її законів. Такі суперечності є предметом численних судових спорів. Проте, часто пряме оскарження незаконного нормативно-правового акту пов'язання з проблемою пропуску 6-місячного строку на таке оскарженням. Багато юристів видумують підстави для поновлення такого строку або придумують підстави для нового відліку такого строку тощо. Але ж проблема незаконної інструкції це не лише проблема конкретної особи, а в першу чергу - це проблема єдності норм і верховенства права, а відтак - правопорядку.

Теоретично для забезпечення єдності норм в держави існує реєстр нормативно-правових актів і на Міністерство юстиції покладено обов'язок з його ведення. В свою чергу міністерства та інші ЦОВВ зобов'язані регулярно переглядати свої підзаконні акти на відповідність законам та Конституції, але, на жаль, політична доцільність часто бере гору при прийнятті рішення як про державну реєстрацію так і про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів.

Аналогічна проблема виникла в спільноти власників зброї, які ведуть боротьбу за рівне право на збройних захист та об'єднані в Українську асоціацію власників зброї. На жаль, система МВС найдовше тримає радянські традиції в нормотворенні і замість закону визначає правовий режим власності на зброю, а Мінюст їм в цьому підіграє, реєструючи такі інструкції.

Тож, перед нами постала проблема оскарження ряду таких міліцейських інструкції 10-15 річної давності.
Ми вирішили, що проблема насправді не стільки в МВС, як в Мінюсті, яке проявляє надмірну терпимість до незаконних інструкцій (хоча деякі з таких інструкцій МВС в них в плані на скасування ще з 2012 року ;) )
Існуюча процедура скасування державної реєстрації нормативно-правових актів врегульована:

1) Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (Постанова КМУ № 731 від 28.12.92р.),
2) Порядком скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру (наказ Мінюсту № 32/5 від 31.07.2000 ) та
3) Методичними рекомендаціями щодо застосування Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів,занесених до державного реєстру (схвалених
постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 вересня 2000 р. N 26).

Найпоширенішими є щонайменше дві окремі підстави для прийняття рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств:
  1. недотримання вимог пункту 16 Положення № 731 органом, що видав нормативно-правовий акт;
  2. виникнення обставин після державної реєстрації акту щодо суперечності такого нормативно-правового акту чинному законодавству.
Проте Мінюст цурається свого прямого обов'язку на скасування незаконних НПА, називаючи такі повноваження дискреційними без часового ліміту на їх реалізацію. З чим ми категорично не погоджувалися.

Хоча через перевантаження окружного адміністративного суду м. Києва ми слухали цю справу близько року, але в підсумку суд прийняв законне та обгрунтоване рішення. Правовою позицією порадувала колегія в складі суддів: Арсірій Р.О., Кузьменко В.А., О.П. Огурцов.
4f05a114afaa6551df7803c086845bae.jpg


6463dc702a01baa61f75e6860d00b9b1.jpg
f01eb8d2c6f3600da5bd5b715ec8cbb0.jpg
dba1c5f8517151259efbf953d55c7a4d.jpg
7741b86421fdc7a3360c1c85ddab2f72.jpg