Приєднатися

Щодо інциденту у Апеляційному суді міста Києва

Щодо інциденту у Апеляційному суді міста Києва

24.01.2018
1735
Щодо інциденту у Апеляційному суді міста Києва

Офіційна заява з приводу інциденту у приміщенні Апеляційного суду міста Києва

Проект «Відкритий Суд» різко засуджує самовільну та неприйнятну поведінку одного з учасників справи, що розглядалася у Апеляційному суді міста Києва. 

Як вбачається, в ході розгляду цивільної справи, як прояв незгоди з поточним процесуальним рішенням (яке не стосувалося вирішення справи по суті), учасник справи жбурнув у склад суду борошно та прилюдно оголосив мотиви своєї поведінки з посиланням на недотримання судом принципу верховенства права)http://open-court.org/video/spicy/16368/

В подальшому, відповідаючи на запитання представників ЗМІ стосовно такої поведінки, учасник справи повідомив, що шкодує про вчинене, однак його дії були емоційними та стали наслідком дій суду (хоча, наявність у вказаної особи борошна у кишені ділового костюму в ході власного виступу у судовому засіданні ставить дане твердження під сумнів). 

Проект «Відкритий Суд» звертає увагу суспільства на наступному. 

Інцидент, що відбувся у Апеляційному суді міста Києва, не може мати жодного виправдання та залишитися без уваги професійного середовища і громадськості. 

Проблематика дотримання принципу верховенства права судами України не вирішується шляхом відкритого нехтування правилами етики, грубим порушеннями закону, приниженням авторитету державної влади. 

Іншими словами, нехтування базовими цінностями та законом не може використовуватися для пропагування дотримання цінностей та закону іншими, в тому числі - представниками влади.

Більше того, слід звернути увагу й на те, що вказані дії з боку учасника судової справи мали місце в ході розгляду спору, передували остаточному його вирішенню, та використанню будь - яких подальших засобів непогодження з правовою позицією суду.  

Пропагування можливості вільного порушення закону та етики у окремому індивідуальному випадку, без сумніву, не враховує далекоглядні наслідки такої поведінки для суспільства. 

Сприйняття суспільством подібних випадків як орієнтиру, прикладу позитивної та дозволеної поведінки призводить, у підсумку, лише до заохочення подальшого порушення закону іншими (в тому числі, учасниками судових справ, які відстоюють протилежну правову позицію у спорі, іншими зацікавленими особами, які переслідують відмінні інтереси в судових справах). 

Таким чином, синхронним наслідком переймання учасниками справи на себе функцій суду та «не погодження» з ходом розгляду судової справи у спосіб проведення подібних «акцій» в залі судового засідання, - є визнання права за кожним застосовувати такі  ж «інструменти захисту» свого суб`єктивного права поза процесуальним законом, поза етикою, позва повагою до права як такого. 

Зрештою, ми переконані, що потурання вседозволеності веде саме до руйнації, а не до створення стандартів правосуддя як таких.  

Будучи прихильниками ідеї про те, що високі стандарти правосуддя забезпечуються шляхом народження цінностей права у суспільстві, їх утвердження та подальшого захисту (а не нехтуванням), слід  окремо  висловити критичні застереження щодо проявів такої поведінки під егідою тих чи інших громадських організацій. Головним чином, подібна безвідповідальна поведінка дискредитує громадськість та форми її організованої участі у державотворчих процесах. 

Принагідно слід зробити застереження про те, що вимоги дотримання законності та етики у судах у рівній мірі стосуються  як представників професійної спільноти (судді, адвокати, прокурори тощо), так і громадськості. Надання будь - яких переваг чи винятків не допускається. 

Проект "Відкритий Суд" вільний у наданні незалежної оцінки діям будь - якого учасника судового процесу, дотримуючись вимог об'єктивності та всебічності.  

Довідка. Громадсько-професійний Проект «Відкритий Суд» реалізується в Україні з 2015 року з огляду на запровадження унікальних для країн світу законодавчих новел в частині гарантій гласності судового процесу (зокрема, новим законодавством передбачена можливість здійснення відеофіксації судових засідань без отримання дозволу суду). За період реалізації, здійснено моніторинг понад 5000 судових справ у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних провадженнях у всіх областях держави: судові справи фільмуються з першої та до останньої хвилини, відео архівується, зберігається, обробляється, систематизується за типом судочинства та предметом спору та розміщується у відкритому та безкоштовному доступі для мільйонів громадян.  Архів відеозаписів стає частиною ділової історії суддів, адвокатів, прокурорів (досьє); відеозапис акумулює репутаційні ризики, використовуються з метою уніфікації та підвищення стандартів судового процесу; однакового застосування судами норм права; забезпечення дії процесуальних гарантій повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, дотримання прав учасників судового розгляду. 

Проект «Відкритий Суд» знайшов свою реалізацію у сотнях судів України. Офіційними партнерами Проекту є суди (включно Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційні суди, суди першої інстанції), WNISEF, Проект ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, Національна асоціація адвокатів України, Асоціація адвокатів України, десятки інших організацій, асоціацій та фірм. Проект співпрацює з Вищою радою правосуддя та Громадською радою доброчесності, 19 ВНЗ України, є організатором міжнародних форумів та круглих столів (14 форумів та круглих столів, 23 лекції, 62 тренінги, 1 національне опитування щодо довіри до суду у 90 пунктах та у понад 60 судах, у партнерстві з Верховним Судом проведено I Міжнародний форум правосуддя в Україні за участю 200 учасників, а також круглий стіл відносно довіри до суду).  Офіційна заява з приводу інциденту у приміщенні Апеляційного суду міста Києва

Проект «Відкритий Суд» різко засуджує самовільну та неприйнятну поведінку одного з учасників справи, що розглядалася у Апеляційному суді міста Києва. 

Як вбачається, в ході розгляду цивільної справи, як прояв незгоди з поточним процесуальним рішенням (яке не стосувалося вирішення справи по суті), учасник справи жбурнув у склад суду борошно та прилюдно оголосив мотиви своєї поведінки з посиланням на недотримання судом принципу верховенства права)http://open-court.org/video/spicy/16368/

В подальшому, відповідаючи на запитання представників ЗМІ стосовно такої поведінки, учасник справи повідомив, що шкодує про вчинене, однак його дії були емоційними та стали наслідком дій суду (хоча, наявність у вказаної особи борошна у кишені ділового костюму в ході власного виступу у судовому засіданні ставить дане твердження під сумнів). 

Проект «Відкритий Суд» звертає увагу суспільства на наступному. 

Інцидент, що відбувся у Апеляційному суді міста Києва, не може мати жодного виправдання та залишитися без уваги професійного середовища і громадськості. 

Проблематика дотримання принципу верховенства права судами України не вирішується шляхом відкритого нехтування правилами етики, грубим порушеннями закону, приниженням авторитету державної влади. 

Іншими словами, нехтування базовими цінностями та законом не може використовуватися для пропагування дотримання цінностей та закону іншими, в тому числі - представниками влади.

Більше того, слід звернути увагу й на те, що вказані дії з боку учасника судової справи мали місце в ході розгляду спору, передували остаточному його вирішенню, та використанню будь - яких подальших засобів непогодження з правовою позицією суду.  

Пропагування можливості вільного порушення закону та етики у окремому індивідуальному випадку, без сумніву, не враховує далекоглядні наслідки такої поведінки для суспільства. 

Сприйняття суспільством подібних випадків як орієнтиру, прикладу позитивної та дозволеної поведінки призводить, у підсумку, лише до заохочення подальшого порушення закону іншими (в тому числі, учасниками судових справ, які відстоюють протилежну правову позицію у спорі, іншими зацікавленими особами, які переслідують відмінні інтереси в судових справах). 

Таким чином, синхронним наслідком переймання учасниками справи на себе функцій суду та «не погодження» з ходом розгляду судової справи у спосіб проведення подібних «акцій» в залі судового засідання, - є визнання права за кожним застосовувати такі  ж «інструменти захисту» свого суб`єктивного права поза процесуальним законом, поза етикою, позва повагою до права як такого. 

Зрештою, ми переконані, що потурання вседозволеності веде саме до руйнації, а не до створення стандартів правосуддя як таких.  

Будучи прихильниками ідеї про те, що високі стандарти правосуддя забезпечуються шляхом народження цінностей права у суспільстві, їх утвердження та подальшого захисту (а не нехтуванням), слід  окремо  висловити критичні застереження щодо проявів такої поведінки під егідою тих чи інших громадських організацій. Головним чином, подібна безвідповідальна поведінка дискредитує громадськість та форми її організованої участі у державотворчих процесах. 

Принагідно слід зробити застереження про те, що вимоги дотримання законності та етики у судах у рівній мірі стосуються  як представників професійної спільноти (судді, адвокати, прокурори тощо), так і громадськості. Надання будь - яких переваг чи винятків не допускається. 

Проект "Відкритий Суд" вільний у наданні незалежної оцінки діям будь - якого учасника судового процесу, дотримуючись вимог об'єктивності та всебічності.  

Довідка. Громадсько-професійний Проект «Відкритий Суд» реалізується в Україні з 2015 року з огляду на запровадження унікальних для країн світу законодавчих новел в частині гарантій гласності судового процесу (зокрема, новим законодавством передбачена можливість здійснення відеофіксації судових засідань без отримання дозволу суду). За період реалізації, здійснено моніторинг понад 5000 судових справ у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних провадженнях у всіх областях держави: судові справи фільмуються з першої та до останньої хвилини, відео архівується, зберігається, обробляється, систематизується за типом судочинства та предметом спору та розміщується у відкритому та безкоштовному доступі для мільйонів громадян.  Архів відеозаписів стає частиною ділової історії суддів, адвокатів, прокурорів (досьє); відеозапис акумулює репутаційні ризики, використовуються з метою уніфікації та підвищення стандартів судового процесу; однакового застосування судами норм права; забезпечення дії процесуальних гарантій повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, дотримання прав учасників судового розгляду. 

Проект «Відкритий Суд» знайшов свою реалізацію у сотнях судів України. Офіційними партнерами Проекту є суди (включно Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційні суди, суди першої інстанції), WNISEF, Проект ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, Національна асоціація адвокатів України, Асоціація адвокатів України, десятки інших організацій, асоціацій та фірм. Проект співпрацює з Вищою радою правосуддя та Громадською радою доброчесності, 19 ВНЗ України, є організатором міжнародних форумів та круглих столів (14 форумів та круглих столів, 23 лекції, 62 тренінги, 1 національне опитування щодо довіри до суду у 90 пунктах та у понад 60 судах, у партнерстві з Верховним Судом проведено I Міжнародний форум правосуддя в Україні за участю 200 учасників, а також круглий стіл відносно довіри до суду).  

" data-url="http://open-court.org/news//16372/">
Коментарі (0)
Увійдіть, щоб залишити коментар. Увійти

ОСТАННІ НОВИНИ

08.02.2018 Робоча група стажерів відвідує Печерський суд міста Києва
19.12.2017 З Днем адвокатури!
15.12.2017 З Днем працівника суду!
08.12.2017 Етика працівника суду: приватні фото у соцмережах
02.12.2017 Відкритий Суд - гість ХІV Всеукраїнської правничої школи з судочинства
02.12.2017 Відкритий Суд - гість круглого столу з приводу етики правосуддя
02.09.2017 Суддю Нікітіну Світлану Йосипівну звільнено за дисциплінарні проступки
18.08.2017 Про відеозйомку судового процесу
19.06.2017 Опублікуємо Ваше відео судового процесу
09.06.2017 Михайло Джалапин прийняв участь у роботі Круглого столу НААУ на тему застосування запобіжних заходів
02.06.2017 Адвокат Михайло Джалапин надав експертний коментар у справі про агресивну війну проти України
24.05.2017 Суд відкрив провадження у справі про перегляд вмісту «споживчого кошику» українця. Перше засідання - сьогодні.
12.05.2017 ГРД: негативний висновок Голові ВСУ Я. Романюку
08.04.2017 Цитата дня: суддя про Національну поліцію
09.01.2017 Протиправна заборона відеофіксації - підстава для відводу
02.01.2017 Портативна відеозйомка судових засідань у популярному фільмі
29.11.2016 Вищий адміністративний суд скасував зміну "споживчого кошику" та підвищення прожиткового мінімуму в Україні
28.11.2016 Уряд намагається скасувати рішення про зміну "споживчого кошику" та підвищення прожиткового мінімуму в Україні
08.11.2016 Відкритий Суд : нас 17 000 активних користувачів у ФБ !!
28.10.2016 Вищий суд України відкрив справу про факт збройної агресії Росії проти України