Факт неоднакового застосування норми права судом касаційної інстанції повинен мати певний зовнішній вияв, знаходити відображення у фактичному процесуальному документі (рішенні)

Факт неоднакового застосування норми права судом касаційної інстанції повинен мати певний зовнішній вияв, знаходити відображення у фактичному процесуальному документі (рішенні)

17.12.2017
765

Згідно зі статтею 444 КПК Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом. 

Відповідно до положень пункту 2 частини першої статті 445 КПК підставою для перегляду судових рішень Верховним Судом України є неоднакове застосуванням судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень. 

Суд нагадує, що заявлена  підстава передбачає порівняння судових рішень на предмет однаковості/неоднаковості застосування судом касаційної інстанції норм процесуального права. Факт неоднакового застосування норми права судом касаційної інстанції повинен мати певний зовнішній вияв, знаходити відображення у фактичному процесуальному документі (рішенні). Про неоднакове застосування норми права свідчить неоднакове її розуміння судом виключно в процесі правозастосування, що зумовлює ухвалення рішень, які мають різний зміст. Наведені обставини належить викласти у змісті заяви та зазначити обґрунтування того, як висновки у судових рішеннях, доданих до заяви на підтвердження неоднакового правозастосування, демонструють інакше застосування судом касаційної інстанції норм процесуального права в рішенні, про перегляд якого порушено питання у заяві. 

Статтею 448 КПК встановлено вимоги до заяви про перегляд судового рішення. У заяві, серед іншого, зазначається обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 445 КПК. 

Незважаючи на те, що справу допущено до провадження Верховного Суду України, Суд вважає можливим висловитися щодо відповідності заяви захисника Піки М.Є. в інтересах засудженого ОСОБА_1 зазначеним вимогам закону.  

Особливістю кримінальних процесуальних норм, на відміну від, наприклад, кримінально-правових, є те, що їхні структурні елементи (гіпотеза, диспозиція, санкція) у переважній більшості випадків не зосереджені в одній статті КПК, а окремо викладені законодавцем у різних статтях, іноді навіть  розділах, КПК України, а отже, зміст окремої норми може бути виявлено лише шляхом системного тлумачення положень КПК. 

А тому, коли йдеться про неоднаково застосовану норму кримінального процесуального права як підставу для перегляду судових рішень Верховним Судом України, заявник повинен посилатися не на окремі статті КПК України, а саме на ті положення, що містять у собі структурні елементи норми, яка на його думку, неоднаково застосована судом касаційної інстанції. 

Структуру норми кримінального процесуального права у заяві викладено без урахування зазначених особливостей. Заявник не навів доводів на обґрунтування підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 КПК, для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Заявлену підставу захисник Піка І.М. обґрунтовує поза зв'язком із предметом судового перегляду, висловлюючи прохання переглянути усі судові рішення щодо ОСОБА_1 у зв'язку з неправильною кваліфікацією дій засудженого, тобто неправильним застосування норми закону України про кримінальну відповідальність, неправильною оцінкою судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій достовірності доказів у справі, та фактично порушуючи питання про повторний касаційний розгляд.  

З огляду на викладене, Суд дійшов висновку, що підстава, передбачена пунктом 2 части першої статті 445 КПК, для перегляду судових рішень Верховним Судом України у заяві захисника Піки М.Є. не знайшла свого підтвердження, а тому у її задоволенні необхідно відмовити.  

Постанова Верховного Суду України

Дата: 30.11.2017

Справа № 441/1659/15-к
Згідно зі статтею 444 КПК Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом. 

Відповідно до положень пункту 2 частини першої статті 445 КПК підставою для перегляду судових рішень Верховним Судом України є неоднакове застосуванням судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень. 

Суд нагадує, що заявлена  підстава передбачає порівняння судових рішень на предмет однаковості/неоднаковості застосування судом касаційної інстанції норм процесуального права. Факт неоднакового застосування норми права судом касаційної інстанції повинен мати певний зовнішній вияв, знаходити відображення у фактичному процесуальному документі (рішенні). Про неоднакове застосування норми права свідчить неоднакове її розуміння судом виключно в процесі правозастосування, що зумовлює ухвалення рішень, які мають різний зміст. Наведені обставини належить викласти у змісті заяви та зазначити обґрунтування того, як висновки у судових рішеннях, доданих до заяви на підтвердження неоднакового правозастосування, демонструють інакше застосування судом касаційної інстанції норм процесуального права в рішенні, про перегляд якого порушено питання у заяві. 

Статтею 448 КПК встановлено вимоги до заяви про перегляд судового рішення. У заяві, серед іншого, зазначається обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 445 КПК. 

Незважаючи на те, що справу допущено до провадження Верховного Суду України, Суд вважає можливим висловитися щодо відповідності заяви захисника Піки М.Є. в інтересах засудженого ОСОБА_1 зазначеним вимогам закону.  

Особливістю кримінальних процесуальних норм, на відміну від, наприклад, кримінально-правових, є те, що їхні структурні елементи (гіпотеза, диспозиція, санкція) у переважній більшості випадків не зосереджені в одній статті КПК, а окремо викладені законодавцем у різних статтях, іноді навіть  розділах, КПК України, а отже, зміст окремої норми може бути виявлено лише шляхом системного тлумачення положень КПК. 

А тому, коли йдеться про неоднаково застосовану норму кримінального процесуального права як підставу для перегляду судових рішень Верховним Судом України, заявник повинен посилатися не на окремі статті КПК України, а саме на ті положення, що містять у собі структурні елементи норми, яка на його думку, неоднаково застосована судом касаційної інстанції. 

Структуру норми кримінального процесуального права у заяві викладено без урахування зазначених особливостей. Заявник не навів доводів на обґрунтування підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 КПК, для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Заявлену підставу захисник Піка І.М. обґрунтовує поза зв'язком із предметом судового перегляду, висловлюючи прохання переглянути усі судові рішення щодо ОСОБА_1 у зв'язку з неправильною кваліфікацією дій засудженого, тобто неправильним застосування норми закону України про кримінальну відповідальність, неправильною оцінкою судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій достовірності доказів у справі, та фактично порушуючи питання про повторний касаційний розгляд.  

З огляду на викладене, Суд дійшов висновку, що підстава, передбачена пунктом 2 части першої статті 445 КПК, для перегляду судових рішень Верховним Судом України у заяві захисника Піки М.Є. не знайшла свого підтвердження, а тому у її задоволенні необхідно відмовити.  

Постанова Верховного Суду України

Дата: 30.11.2017

Справа № 441/1659/15-к


" data-url="http://open-court.org/practice/559/16263/">
Коментарі (0)
Увійдіть, щоб залишити коментар. Увійти