Перегляд Верховним Судом судових рішень з метою погіршення становища засудженого допускається лише протягом 1 року

Перегляд Верховним Судом судових рішень з метою погіршення становища засудженого допускається лише протягом 1 року

02.09.2016
1420

Відповідно до частини четвертої статті 447 КПК  (в редакції Закону України № 192-УШ від 12 лютого 2015 року) перегляд Верховним Судом України виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 445 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.

Зазначені обмеження стосовно перегляду виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого є однією з істотних процесуальних гарантій для осіб, щодо яких ухвалені такі судові рішення; вони спрямовані на забезпечення дії принципу правової визначеності, відповідно до якого реалізація прав людини неможлива без суворого дотримання встановлених законом строків проведення відповідної процесуальної дії. 

З огляду на інтереси, які захищаються зазначеною вище нормою, не може здійснюватися перегляд (у який би спосіб він не ініціювався) виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або будь-яких інших рішень, які поліпшують становище особи, поза межами, зокрема  одного року з дня постановлення такого судового рішення.

При цьому, неможливість/можливість розгляду Верховним Судом України заяви про перегляд судових рішень визначається в залежності від характеру і дати постановлення певного виду рішення суду (судів) нижчої ланки, зазначеного в частині четвертій статті 447 КПК, стосовно якого ухвалювалось рішення суду касаційної інстанції, або від дати ухвалення рішення касаційного суду, яким було поліпшено становище особи. 

Відповідно до цієї правової позиції Верховним Судом України  сформовано висновок про наявність процесуальної заборони перегляду таких рішень  поза межами річного строку з дня їх постановлення, і цей висновок викладено в постановах  у справах №№ 5-18кс12, 5-20кс12, 5-23кс12, 5-24кс12, 5-16кс13, 5-19кс13, 5-151кс15.

З наданих матеріалів, насамперед з рішення касаційного суду, яке оспорюється, та рішення касаційної інстанції, наданого для порівняння, вбачається, що прокурор ініціює фактично перегляд рішення суду першої інстанції і наступних судових рішень з метою погіршення становища виправданого ОСОБА_4. 

Водночас від дня постановлення виправдувального вироку щодо     ОСОБА_4  (19 грудня 2014 року) минув один рік, протягом якого закон дозволяє перегляд цього і наступних судових рішень, якими в цей вирок не вносилось змін,  і, відповідно, не допускає можливості перегляду таких рішень після закінчення цього строку.

Наведені обставини є процесуальною перешкодою для перегляду судових рішень за заявою прокурора, а тому дають підстави для відмови у задоволенні його заяви.

Верховний Суд України

Постанова: 11.02.2016

Справа: 5-330кс15Відповідно до частини четвертої статті 447 КПК  (в редакції Закону України № 192-УШ від 12 лютого 2015 року) перегляд Верховним Судом України виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 445 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.

Зазначені обмеження стосовно перегляду виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого є однією з істотних процесуальних гарантій для осіб, щодо яких ухвалені такі судові рішення; вони спрямовані на забезпечення дії принципу правової визначеності, відповідно до якого реалізація прав людини неможлива без суворого дотримання встановлених законом строків проведення відповідної процесуальної дії. 

З огляду на інтереси, які захищаються зазначеною вище нормою, не може здійснюватися перегляд (у який би спосіб він не ініціювався) виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або будь-яких інших рішень, які поліпшують становище особи, поза межами, зокрема  одного року з дня постановлення такого судового рішення.

При цьому, неможливість/можливість розгляду Верховним Судом України заяви про перегляд судових рішень визначається в залежності від характеру і дати постановлення певного виду рішення суду (судів) нижчої ланки, зазначеного в частині четвертій статті 447 КПК, стосовно якого ухвалювалось рішення суду касаційної інстанції, або від дати ухвалення рішення касаційного суду, яким було поліпшено становище особи. 

Відповідно до цієї правової позиції Верховним Судом України  сформовано висновок про наявність процесуальної заборони перегляду таких рішень  поза межами річного строку з дня їх постановлення, і цей висновок викладено в постановах  у справах №№ 5-18кс12, 5-20кс12, 5-23кс12, 5-24кс12, 5-16кс13, 5-19кс13, 5-151кс15.

З наданих матеріалів, насамперед з рішення касаційного суду, яке оспорюється, та рішення касаційної інстанції, наданого для порівняння, вбачається, що прокурор ініціює фактично перегляд рішення суду першої інстанції і наступних судових рішень з метою погіршення становища виправданого ОСОБА_4. 

Водночас від дня постановлення виправдувального вироку щодо     ОСОБА_4  (19 грудня 2014 року) минув один рік, протягом якого закон дозволяє перегляд цього і наступних судових рішень, якими в цей вирок не вносилось змін,  і, відповідно, не допускає можливості перегляду таких рішень після закінчення цього строку.

Наведені обставини є процесуальною перешкодою для перегляду судових рішень за заявою прокурора, а тому дають підстави для відмови у задоволенні його заяви.

Верховний Суд України

Постанова: 11.02.2016

Справа: 5-330кс15

" data-url="http://open-court.org/practice/559/12488/">
Коментарі (0)
Увійдіть, щоб залишити коментар. Увійти