Приєднатися

За шкоду, завдану злочином працівника, відповідає юридична особа (роботодавець)

За шкоду, завдану злочином працівника, відповідає юридична особа (роботодавець)

21.01.2017
2156

Відмовляючи у задоволенні позову про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, апеляційний суд виходив із того, що посадова особа центральної районної лікарні, яка була наділена відповідними повноваженнями, письмово відмовила у прийнятті особи для проходження інтернатури за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» з подальшим її працевлаштуванням. 

Тобто, позивачу завдано майнову шкоду діями  особи при виконанні нею своїх службових обов'язків як в.о. головного лікаря. Таким чином, вимоги до відповідача про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, є необґрунтованими, оскільки належним відповідачем у справі повинна бути юридична особа, з якою посадова особа в. о. головного лікаря КЗ охорони здоров'я Коростишівської ЦРЛ ім. Д.І. Потєхіна перебувала у трудових відносинах, проте вимог до цього відповідача позивач не заявляла.

Із такими висновками колегія суддів погоджується.

Зобов'язання із заподіяння шкоди - це правовідношення, у силу якого одна сторона (потерпілий) має право вимагати відшкодування завданої шкоди, а інша сторона (боржник) зобов'язана відшкодувати завдану шкоду в повному розмірі.

Загальні положення про відшкодування завданої майнової шкоди закріплені в положеннях статті 1166 ЦК України.

У тих випадках, коли шкоди завдано працівниками під час виконання ними своїх трудових (службових) обов'язків, зобов'язання щодо її відшкодування покладаються на роботодавця (частина перша статті 1172 ЦК України).

Для покладення на юридичну особу відповідальності, передбаченої статтею 1172 ЦК України, необхідна наявність як загальних умов деліктної відповідальності (протиправна поведінка працівника; причинний зв'язок між такою поведінкою і шкодою; вина особи, яка завдала шкоду), так і спеціальних умов (перебування у трудових відносинах з юридичною особою або фізичною особою - роботодавцем незалежно від характеру таких відносин; завдання шкоди під час виконання працівником своїх трудових (службових) обов'язків).

Під виконанням працівником своїх трудових (службових) обов'язків слід розуміти виконання роботи згідно з трудовим договором (контрактом), посадовими інструкціями, а також роботи, яка хоч і виходить за межі трудового договору або посадової інструкції, але доручається роботодавцем або викликана невідкладною виробничою необхідністю як на території роботодавця, так і за її межами протягом усього робочого часу.

Встановивши, що позивачу завдано майнову шкоду діями особи при виконанні нею службових обов'язків  в.о. головного лікаря, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що відповідати за шкоду, завдану під час виконання службових обов'язків, має роботодавець.

Справа: 280/119/16-ц

Дата: 21 грудня 2016  року

Суд: колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Відмовляючи у задоволенні позову про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, апеляційний суд виходив із того, що посадова особа центральної районної лікарні, яка була наділена відповідними повноваженнями, письмово відмовила у прийнятті особи для проходження інтернатури за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» з подальшим її працевлаштуванням. 

Тобто, позивачу завдано майнову шкоду діями  особи при виконанні нею своїх службових обов'язків як в.о. головного лікаря. Таким чином, вимоги до відповідача про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, є необґрунтованими, оскільки належним відповідачем у справі повинна бути юридична особа, з якою посадова особа в. о. головного лікаря КЗ охорони здоров'я Коростишівської ЦРЛ ім. Д.І. Потєхіна перебувала у трудових відносинах, проте вимог до цього відповідача позивач не заявляла.

Із такими висновками колегія суддів погоджується.

Зобов'язання із заподіяння шкоди - це правовідношення, у силу якого одна сторона (потерпілий) має право вимагати відшкодування завданої шкоди, а інша сторона (боржник) зобов'язана відшкодувати завдану шкоду в повному розмірі.

Загальні положення про відшкодування завданої майнової шкоди закріплені в положеннях статті 1166 ЦК України.

У тих випадках, коли шкоди завдано працівниками під час виконання ними своїх трудових (службових) обов'язків, зобов'язання щодо її відшкодування покладаються на роботодавця (частина перша статті 1172 ЦК України).

Для покладення на юридичну особу відповідальності, передбаченої статтею 1172 ЦК України, необхідна наявність як загальних умов деліктної відповідальності (протиправна поведінка працівника; причинний зв'язок між такою поведінкою і шкодою; вина особи, яка завдала шкоду), так і спеціальних умов (перебування у трудових відносинах з юридичною особою або фізичною особою - роботодавцем незалежно від характеру таких відносин; завдання шкоди під час виконання працівником своїх трудових (службових) обов'язків).

Під виконанням працівником своїх трудових (службових) обов'язків слід розуміти виконання роботи згідно з трудовим договором (контрактом), посадовими інструкціями, а також роботи, яка хоч і виходить за межі трудового договору або посадової інструкції, але доручається роботодавцем або викликана невідкладною виробничою необхідністю як на території роботодавця, так і за її межами протягом усього робочого часу.

Встановивши, що позивачу завдано майнову шкоду діями особи при виконанні нею службових обов'язків  в.о. головного лікаря, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що відповідати за шкоду, завдану під час виконання службових обов'язків, має роботодавець.

Справа: 280/119/16-ц

Дата: 21 грудня 2016  року

Суд: колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ


" data-url="http://open-court.org/practice/572/13187/">
Коментарі (0)
Увійдіть, щоб залишити коментар. Увійти