Відкритий Суд

Відкритий Суд

Робоча зустріч з керівництвом Верховного Суду (Касаційний кримінальний суд) 

Illustration

Фотозвіт

ГО "Відкрита Україна (Проект "Відкритий Суд") проводить Робочу зустріч з керівництвом Верховного Суду

Подія:

Робоча зустріч

Тип:

Національний

Тема:

«Робочу зустріч з керівництвом Верховного Суду»

Дата:

09.11.2019 (Київ)Верховний Суд, Кловський Палац

О/тор:

ГО «Відкрита Україна»Проект «Відкритий Суд»Верховний Суд(Кримінальний касаційний суд)

Передумови заходу
У 2015 році Україною введено в дію безпрецедентне на світовому рівні законодавство, яким передбачається право на здійснення відеозапису судових засідань. 
Відеозапис може здійснюватися у всіх відкритих судових засідань, з використанням портативної техніки, без необхідності отримання дозволу судді. 
З розвитком даного унікального законодавства пов'язується розвиток Проекту "Відкритий Суд", основним інструментарієм якого є відеофіксація судових засідань та оприлюднення відеозаписів у відкритому доступі.
Починаючи з 2015 року Проектом здійснено відеофіксацію понад 7000 судових засідань у цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справах, а також у справах про адміністративні прапопорушення.
Починаючи з 2018 року Проект "Відкритий Суд", у взаємодії з Columbia University (New York) та Northwestern University (Chicago), проводить експериментальне дослідження з метою виявлення впливу відеофіксації судових процесах на правосуддя у кримінальних справах особливої категорії.
Партнерами поредньо визначено одну з найбільш "проблемних" сфер правозастосування: судові розгляди у справах про обрання, зміну, продовження запобіжних заходів відносно підозрюваних/обвинувачених.
Для надання дослідженню найбільшого ступеню об'єктивності, дослідження проводиться з залученням соціологічних груп, попередньо ознайомлених з вимогами національного законодавства у окресленій сфері та практикою правозастосування.
За спеціально розробленим алгоритмом, надалі здійснюється відеофіксація судових засідань у кримінальних справах винятково у місті Києві.
Такі судові засідання відбуваються у цілодобовому режимі, що вимагає відмінної організації зусиль, побудови мереж та команд, взаємодії з судами.
Засідання у таких справах фіксуються Проектом на відео вибірково, за визначеною методологією.
По завершенні судових засідань учасники справи та адвокати опитуються професійною групою соціологів для визначення об'єктивних даних щодо впливу відеозапису на окремі аспекти здійснення правосуддя у справах про обрання/застосування запобіжних заходів.
Імплементація ініціатив Проекту "Відкритий Суд" у сфері кримінального судочинства - це предмет обговорення у Верховному Суді, участь у роботі якого прийняв Станіслав Кравченко, голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
Учасники заходу
Станіслав Кравченко (Верховний Суд)
Михайло Вайнагій (Верховний Суд)
Ліна Губар (Верховний Суд)
Станіслав Батрин (Відкритий Суд)
Олег Березюк (Відкритий Суд)
Михайло Джалапин (Відкритий Суд)
Максим Батрин (Відкритий Суд)
Руслана Воронюк (Відкритий Суд)
Наталія Лисенко (Відкритий Суд)
Катерина Гавриш (Відкритий Суд)
Довідка про організацію
Відкрита Україна - неурядова громадська організація, предметом діяльності якої є забезпечення та посилення впливу суспільства на процеси управління державою. 
Пропагуючи засади транспарентності, підзвітності, відповідальності та професійності у діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової гілки влади, громадською організацією «Відкрита Україна» втілюються у життя ініціативи у сфері правосуддя, державного управління, освіти. 
Серед іншого, в межах програмної діяльності організації проведено понад 100 міжнародних та національних заходів, включно: круглі столи, конференції, форуми, тренінги, практикуми. 


Made with