Відкритий Суд

Відкритий Суд

СТАН

Судова влада(політична функція)

Судова влада в Україні не виконує функцію "стримування та противаг" відносно законодавчої та виконавчої гілок влади. У вирішальні для держави моменти суди та судді не здатні зупиняти узурпацію влади, відстоювати верховенство права та власну політичну, інституційну і організаційну незалежність

Правосуддя(вирішення спорів)

Судова реформа в Україні не є успішною з точки зору досягнення фундаментальної мети: утворення репутабельної системи правосуддя, яка б була позбавлена незаконного впливу та вибірковості, діяла на засадах підзвітності, професійності і була б орієнтована на утвердження верховенства права у всіх сферах життя українського суспільства

ВІЗІЯ 

проектної діяльності у 2015 році

КОНЦЕПЦІЯ

проектної діяльності 2015-2022

Історична довідка

В період після відновлення державності у 1991 році, та незважаючи на конституційні гарантії гласності та підзвітності судової влади, десятки років судочинство в Україні здійснювалося за "зачиненими дверима", а публічна інформація сприймалася як привілей. 
Судовий розгляд за презумпцією відбувався у робочих кабінетах суддів, інформація про справи та рішення у них не публікувалася у відкритому доступі, часто була недоступна навіть їх учасникам. Такий стан речей повністю виключав можливість суспільства спостерігати за тим, як судова влада здійснюється. 
Незважаючи на передбачене чинними законами право будь-якої особи відвідувати відкрите судове засідання, майже у 100 % випадків засідання не відвідувалися сторонніми особами, оскільки будь-яке спостереження за процесом здійснення правосуддя викликало обурення суддів, не кажучи навіть про подальше його висвітлення, чи оприлюднення інших точок зору відносно судового розгляду. 
Професіонали часто не дотримувалися вимог закону до судового процесу та професійної етики. Поєднувалася дана проблема з відсутністю прозорих та дієвих механізмів призначення на посади суддів та працівників апарату суду, притягнення їх до відповідальності за порушення закону та етики. 
Кулуарна основа правосуддя призвела до нівелювання запобіжників свавілля, вибірковості та несправедливого судового розгляду. 
На відміну від моделі правосуддя, яка орієнтується на неухильне застосування правил, саме по собі застосування правил з часом стало привілеєм та породжувало корупцію: учасники справи та їх адвокати вимушено шукали позапроцесуальні можливості впливу на суд з тим, щоб забезпечити навіть не те чи інше рішення у справі, а дотримання процедури судового розгляду в умовах відсутності гарантій від свавілля. 
Згодом відбувся занепад авторитету судової влади, що може грунтуватися тільки на довірі суспільства до процесу розгляду спорів та прийняття судових рішень згідно процедури: у повсякденних судових справах. 
У підсумку, суди втратили опору незалежності (довіру суспільства), а судова влада в цілому - здатність виконувати політичну функцію "стримування та противаг" відносно законодавчої та виконавчої гілки влади. 
У вирішальні для держави моменти суди виявилися не здатними зупиняти узурпацію влади, відстоювати верховенство права та власну політичну і організаційну незалежність.  
Починаючи з 2014 року Україна вчиняє спроби реформувати судову систему за безпрецедентної підтримки суспільства. Втім, судова реформа розпочинається не з ініціативи судової влади, а на вимогу мільйонів. 
Період 2014 - 2022 ознаменувався численними законодавчими змінами, орієнтованими на підвищення довіри до суду. Разом з тим, авторитет суду пов'язаний не з "переконанням" суспільства у тому, що судам потрібно довіряти, а полягає у сутнісних змінах у правосудді як таких. 

Illustration

Станіслав Батрин, адвокат, засновник Проекту "Відкритий Суд":
Попри окремі позитивні зрушення, судова реформа в Україні не є успішною. Натомість, ми зацікавлені в утвердженні такої моделі правосуддя, яка гарантуватиме стан верховенства права (справедливості) у всіх сферах життя, застосування закону однаково до усіх без винятку, незалежно від третіх факторів та, насамперед, - політичного, адміністративного та корупційного впливу на судову справу.   
Вжиті на державному рівні заходи реформування у вигляді покращення соціальних гарантій судді, реорганізації судів, забезпечення точкового доступу до суддівської професії науковцям, та навіть відкриття нових будівель суду тощо, - самі по собі та поокремо не стали запорукою якісних змін у правосудді, оскільки кожна така дія не мала системного впливу на побудову моделі правосуддя, учасники якої, як очікується, гарантовано дотримуються норм права та високих стандартів правничої професії. 
Існуюча судова система і надалі позбавлена ефективних механізмів попередження та дієвих заходів реагування на випадки ігнорування засад права, закону, професійної етики суддями, адвокатами та іншими учасниками процесу. Актуальна модель правосуддя не заснована на механізмах стримування та противаг, які б забезпечували практичне втілення задекларованих у програмних документах орієнтирів. 
На наше переконання, причиною зазначеного стану речей є те, що проведені реформи не грунтувалися на об'єктивному виявленні та систематизації існуючих проблем правосуддя. Крім того, запропоновані владою рішення були точковими, не дискутувалися на предмет оцінки прогнозу їх ефективності, реформи не мали системних наслідків. 
Починаючи з 2015 року Проект "Відкритий Суд" на національному рівні проводить об'єктивне дослідження стану правосуддя.   
Проект здійснює:
(1) відеозапис судових засідань;  (2) оприлюднення відеозаписів судових засідань;  (3) формування репутаційного досьє суддів, адвокатів, прокурорів;    (4) аналіз відеозаписів на предмет виявлення порушень закону та етики;  (5) перевірку дотримання порядку ухвалення та оприлюднення рішень; (6) дослідження змісту судових рішень на відповідність вимогам до структури, мотивованості, обгрунтованості, граматики;  (7) виявлення, типізацію, систематизацію проблем організації судочинства (включно, проблеми суддівського самоврядування, призначення та дисциплінарної відповідальності суддів).
Проект проводить оцінку (заміри стану):
- відкритості правосуддя; - доступності правосуддя;- швидкості правосуддя; - професійності правосуддя; - справедливості правосуддя; - ефективності правосуддя.   
На основі зібраних об'єктивних даних, та виявлених проблем здійснення правосуддя, Проект формує концепцію судової реформи в Україні та пропонує системні рішення.

ПЛАН ДІЙ

покрокова імплементація

 • 01

  Збір даних

  Збір об'єктивних даних про стан здійснення правосуддя

 • 02

  Виявлення проблем

  Виявоення, типізація, систематизація проблем правосуддя

 • 03

  Пошук ефективних рішень

  Пропозиція рішень та заходів системного впливу

 • 04

  Розробка концепції реформи

  Вироблення концепції судової реформи, її широке обговорення 

 • 05

  Схвалення плану дій

  Обговорення та схвалення плану дій та розподіл ролей

 • 06

  Імплементація реформи

  Імплементація покрокового плану дій на досягнення завдань судової реформи

 • 07

  Моніторинг результатів

  Динамічний моніторинг ефективності заходів, що вжиті у межах судової реформи

 • 08

  Вдосконалення

  Коригування, відмова від непрацючих рішень 

Made with