Відкритий Суд

Відкритий Суд

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Проект втілюється у співпраці з фахівцями Columbia University (New York), Northwestern University (Chicago), Проектом Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», WNISEF, Верховним Судом України, Верховним Судом (Касаційним кримінальним судом), Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ; близько сотнею місцевих та апеляційних судів в різних областях держави, Радою суддів України, Національною асоціацією адвокатів України, Асоціацією адвокатів України, Асоціацією правників України, Українським юридичним товариством, юридичними фірмами, на матеріально-техніній базі 19 національних університетів та разом з численними громадськими організаціями

Співпраця з судами

 • Illustration

  Верховний Суд України

  До 2016 року Верховний Суд України визначався найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, який забезпечував єдність судової практики, був повноважним скасовувати рішення нижчестоящих судів, надавати висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи, звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів тощо

 • Illustration

  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

  До 2016 року в Україні функціонували так звані "вищі суди": Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Такі суди визначалися законом судами касаційної інстанції, які були наділені повноваженнями переглядати рішення судів першої та апеляційної інстанції за відповідним напрямом судочинства

 • Illustration

  Верховний Суд

  Судова реформа 2016 року мала наслідком утворення Верховного Суду як єдиного суду касаційної інстанції. У складі Верховногого Суду діють Велика Палата Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд

 • Illustration

  Київський апеляційний господарський суд

  Суд апеляційної інстанції, який розглядає господарські спори. Апеляційний суд має повноваження скасування рішень нижчестоящого суду. Рішення апеляційного суду можуть бути переглянуті тільки судом касаційної інстанції та винятково у випадках, які передбачені процесуальним законом

 • Illustration

  Київський апеляційний адміністративний суд

  Суд апеляційної інстанції, який розглядає адміністративні спори. Апеляційний суд має повноваження скасування рішень нижчестоящого суду. Рішення апеляційного суду можуть бути переглянуті тільки судом касаційної інстанції та винятково у випадках, які передбачені процесуальним законом

 • Illustration

  Апеляційний суд Київської області

  Суд апеляційної інстанції, який розглядає цивільні та кримінальні справи. Апеляційний суд має повноваження скасування рішень нижчестоящого суду. Рішення апеляційного суду можуть бути переглянуті тільки судом касаційної інстанції та винятково у випадках, які передбачені процесуальним законом

 • Illustration

  Апеляційний суд Івано-Франківської області

  Суд апеляційної інстанції, який розглядає цивільні та кримінальні справи. Апеляційний суд має повноваження скасування рішень нижчестоящого суду. Рішення апеляційного суду можуть бути переглянуті тільки судом касаційної інстанції та винятково у випадках, які передбачені процесуальним законом

 • Illustration

  Господарський суд Харківської області

  Суд першої інстанції, який розглядає господарські спори. Суд відкриває провадження за позовами, приймає рішення про задоволення позову, про відмову у задоволенні позову. Суд вправі постановляти рішення про закриття провадження, про зупинку провадження та інші процесуальні рішення відповідно до закону

 • Illustration

  Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

  Суд першої інстанції, який розглядає цивільні і кримінальні справи. Суд відкриває провадження за позовами, приймає рішення про задоволення позову, про відмову у задоволенні позову. Суд вправі постановляти рішення про закриття провадження, про зупинку провадження та інші процесуальні рішення відповідно до закону

 • Illustration

  Подільський районний суд міста Києва

  Суд першої інстанції, який розглядає цивільні і кримінальні справи. Суд відкриває провадження за позовами, приймає рішення про задоволення позову, про відмову у задоволенні позову. Суд вправі постановляти рішення про закриття провадження, про зупинку провадження та інші процесуальні рішення відповідно до закону

 • Illustration

  Київський окружний суд

  Суд першої інстанції, який розглядає адміністративні справи. Суд відкриває провадження за позовами, приймає рішення про задоволення позову, про відмову у задоволенні позову. Суд вправі постановляти рішення про закриття провадження, про зупинку провадження та інші процесуальні рішення відповідно до закону

Made with