Відкритий Суд

Відкритий Суд

Міжнародна конференція "Відкритий Суд як гарантія правосуддя: на прикладі резонансних судових справ" 

Illustration

Фотозвіт

ГО "Відкрита Україна (Проект "Відкритий Суд") проводить конференцію з залученням провідних фахівців у сфері правосуддя. Захід присвячено діяльності Проекту в частині проведення відеофіксації судових засідань та оприлюднення відеозаписів для широкої громадськості. Учасники обговорюють ефект відеофіксації та потенціал використання даного інструментацію у цілях судової реформи

Подія:

Конференція

Тип:

Міжнародна

Тема:

«Відкритий Суд як гарантія правосуддя: на прикладі
резонансних судових справ»

Дата:

24.07.2015 (Київ)

О/тор:

ГО «Відкрита Україна»Проект «Відкритий Суд»Ліга Закон

Передумови проведення заходу
Проект "Відкритий Суд" на систематичній основі проводить відеофіксацію судових засідань у цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справах, а також у справах про адміністративні прапопорушення.
Проект виявляє, типізує, систематизує проблеми здійсненя правосуддя та, включно, випадки порушення суддями, прокурорами, адвокатами вимог закону та професійної етики в ході розгляду та вирішення спорів судами.  
Проект оприлюднює відеозаписи (та випадки порушення вимог закону і етики) у відкритому доступі, та створює для зацікавлених суб'єктів умови для подальших активних дій, спрямованих на якісні перетворнення у сфері правосуддя.
Проект зацікавлений у співпраці з усіма бенефіціарами судової реформи та запрошує професіоналів та представників громадського сектору до взаємодії у напрямі утвердження верховенства права в Україні.
Учасники заходу
Станіслав Батрин (керівник Проекту "Відкритий Суд")
Девід Вон
Наталія Петрова
Олег Березюк (Відкритий Суд)
Михайло Джалапин (Відкритий Суд)
інші правники
Довідка про ГО "Відкрита Україна"
Відкрита Україна - неурядова громадська організація, предметом діяльності якої є забезпечення та посилення впливу суспільства на процеси управління державою. 
Пропагуючи засади транспарентності, підзвітності, відповідальності та професійності у діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової гілки влади, громадською організацією «Відкрита Україна» втілюються у життя ініціативи у сфері правосуддя, державного управління, освіти. 
Серед іншого, в межах програмної діяльності організації проведено понад 100 міжнародних та національних заходів, включно: круглі столи, конференції, форуми, тренінги, практикуми. 
Довідка про Проект "Відкритий Суд"
У 2015 році Україною введено в дію безпрецедентне на світовому рівні законодавство, яким передбачається право на здійснення відеозапису судових засідань. 
Відеозапис може здійснюватися у всіх відкритих судових засідань, з використанням портативної техніки, без необхідності отримання дозволу судді. 
З розвитком даного унікального законодавства пов'язується розвиток Проекту "Відкритий Суд", основним інструментарієм якого є відеофіксація судових засідань та оприлюднення відеозаписів у відкритому доступі.


Made with