Відкритий Суд

Відкритий Суд

Конференція Відкритий суд - гарантія правосуддя: перший прецедент в Україні та міжнародний досвід на прикладі США 

Illustration

Фотозвіт

ГО "Відкрита Україна (Проект "Відкритий Суд") проводить конференцію з залученням провідних фахівців у сфері правосуддя. Захід присвячено діяльності Проекту в частині проведення відеофіксації судових засідань та оприлюднення відеозаписів для широкої громадськості. Учасники обговорюють ефект відеофіксації та потенціал використання даного інструментацію у цілях судової реформи

Подія:

Конференція

Тип:

Міжнародна

Тема:

«Відкритий суд - гарантія правосуддя: перший прецедент в Україні та міжнародний досвід на прикладі США»

Дата:

18.06.2015 (Київ)

О/тор:

ГО «Відкрита Україна»Проект «Відкритий Суд»Ліга Закон

Передумови проведення заходу
Проект "Відкритий Суд" на систематичній основі проводить відеофіксацію судових засідань у цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справах, а також у справах про адміністративні прапопорушення.
Проект виявляє, типізує, систематизує проблеми здійсненя правосуддя та, включно, випадки порушення суддями, прокурорами, адвокатами вимог закону та професійної етики в ході розгляду та вирішення спорів судами.  
Проект оприлюднює відеозаписи (та випадки порушення вимог закону і етики) у відкритому доступі, та створює для зацікавлених суб'єктів умови для подальших активних дій, спрямованих на якісні перетворнення у сфері правосуддя.
Проект зацікавлений у співпраці з усіма бенефіціарами судової реформи та запрошує професіоналів та представників громадського сектору до взаємодії з метою утвердження верховенства права в Україні.
Учасники заходу
Станіслав Батрин (керівник Проекту "Відкритий Суд")
Девід Вон (Девід Вон (USAID, керівник Проекту «Справедливе правосуддя»)
Богдан Футей (суддя Федерального претензійного суду США, доктор права, професор)
Бейт Томс (правник, голова Британо-Української торговельної палати)
Данило Курдельчук (правник, президент Укрінюрколегії)
Олег Березюк (адвокат, Відкритий Суд)
Михайло Джалапин (адвокат, Відкритий Суд)
Андрій Стельмащук (адвокат)
Михайло Жернаков (суддя)
Олександр Сасевич (суддя)
Роман Маселко (адвокат)
Тетяна Козаченко (адвокат)
Вадим Мелько (адвокат)
Катерина Коваль (адвокат)
Валеря Рибак (громадський сектор)
Владислав Грезєв (громадський сектор)
Андрій Сенченко (перший заступник глави адміністрації Президент України)
інші правники та представники громадського сектору
Довідка про ГО "Відкрита Україна"
Відкрита Україна - неурядова громадська організація, предметом діяльності якої є забезпечення та посилення впливу суспільства на процеси управління державою. 
Пропагуючи засади транспарентності, підзвітності, відповідальності та професійності у діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової гілки влади, громадською організацією «Відкрита Україна» втілюються у життя ініціативи у сфері правосуддя, державного управління, освіти. 
Серед іншого, в межах програмної діяльності організації проведено понад 100 міжнародних та національних заходів, включно: круглі столи, конференції, форуми, тренінги, практикуми. 
Довідка про Проект "Відкритий Суд"
У 2015 році Україною введено в дію безпрецедентне на світовому рівні законодавство, яким передбачається право на здійснення відеозапису судових засідань. 
Відеозапис може здійснюватися у всіх відкритих судових засідань, з використанням портативної техніки, без необхідності отримання дозволу судді. 
З розвитком даного унікального законодавства пов'язується розвиток Проекту "Відкритий Суд", основним інструментарієм якого є відеофіксація судових засідань та оприлюднення відеозаписів у відкритому доступі.


Made with